Apie žurnalą

Vertimo studijosISSN 2029-7033
eISSN 2424-3590

„Vertimo studijos“ – tai periodinis Vilniaus universiteto leidinys, kuriame publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrėjų straipsniai įvairiomis vertimo temomis. Leidinio tikslas – telkti mokslininkus, besidominčius vertimo teorija ir praktika, supažindinti mokslo visuomenę su naujausiomis vertimo mokslo tyrimų išvadomis, skatinti mokslines diskusijas, ieškoti atsakymų į dar daugybę neatsakytų klausimų vertimo teorijos ir praktikos srityje. Žurnalo straipsnius recenzuoja du recenzentai, aptaria redakcinės kolegijos nariai. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale „Vertimo studijos“, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas įtrauktas į šias leidinių bazes:

Žurnalas leidžiamas nuo 2008 m.