Vertimo studijos 10 (2017)

Grasilda Blažienė
VOKIEČIŲ ORDINO RAŠTŲ VERTIMO Į LIETUVIŲ KALBĄ YPATUMAI
[Summary in German]

Pietro U. Dini
VERTIMAS IR „ETYMOLOGICA VERITAS“ (REMIANTIS PRADŽIOS KNYGA 2, 23)
[Summary in German]

Rachid Acim
THE UNTRANSLATABILITY OF SHAKESPEARE’S POETRY ON LOVE
[Summary in Lithuanian]

Jacob Blakesley
DISTANTLY READING DANTE TRANSLATIONS
[Summary in Lithuanian]

Moreno Bonda
THE EARLIEST ITALIAN TRANSLATIONS OF JOHN MILTON ’S “PARADISE LOST”: FAILED ATTEMPTS AND DANTESQUE INFLUEN CES
[Summary in Lithuanian]

Svitlana Shurma, Anna Chesnokova
EMILY DICKINSON’S POETRY IN UKRAINIAN AND RUSSIAN TRANSLATION: SYNAESTHETIC SHIFT
[Summary in Lithuanian]

Mary Wardle
SAME DIFFERENCE? TRANSLATING ‘SENSITIVE TEXTS’
[Summary in Lithuanian]

Aušra Tumosaitė, Jonė Grigaliūnienė
KULTŪRINIAI KONCEPTAI KALBOJE: EPISTEMINĖS FRAZĖS „I THINK“ IR SU JA SUSIJUSIŲ MODELIŲ YPATUMAI IR JŲ VERTIMAS Į LIETUVIŲ KALBĄ
[Summary in English]

Mantas Noreika, Inesa Šeškauskienė
EU REGULATIONS: TENDENCIES IN TRANSLATING LEXICAL BUNDLES FROM ENGLISH INTO LITHUANIAN
[Summary in Lithuanian]

Rasa Klioštoraitytė
SVETIMŽODŽIŲ PERTEIKIMAS VERČIANT GROŽINĘ LITERATŪRĄ. ATVEJO ANALIZĖ
[Summary in English]

Viktorija Semėnaitė, Nijolė Maskaliūnienė
DIALEKTO VERTIMAS GROŽINĖJE LITERATŪROJE. ATVEJO ANALIZĖ
[Summary in English]

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
DAIKTAVARDŽIAI KVANTIFIKATORIAI LIETUVIŲ KALBOJE IR VERTIMUOSE
[Summary in German]

Dinah Krenzler-Behm
AUTHENTISCHE AUFTRÄGE IN DER ÜBERSETZERAUSBILDUNG –BRÜCKENSCHLAG ZWISCHEN THEORIE UND PRAXIS
[Summary in English]

Simona Jaskelevičiūtė
ŠV. JERONIMO 57 LAIŠKAS PAMACHIJUI APIE GERIAUSIĄ VERTIMO BŪDĄ. ĮVADAS, VERTIMAS, KOMENTARAI