Vertimo studijos 2 (2009)

Vertimo studijos cover

 

Alina Dailidėnaitė
Directionality: Types and Frequency of Repairs in Simultaneous Iinterpretation
[Summary in Lithuanian]

Rasa Darbutaitė
Veiksmažodžio belaukiant…
Sinchroninio vertimo strategijos verčiant vokiečių kalbos pasakymus su šalutiniais sakiniais į lietuvių kalbą
[Summary in German]

Artūras Ratkus
The Greek Sources of the Gothic Bible Translation
[
Summary in Lithuanian]

Andrejs Veisbergs
Translation Language: the Major Force in Shaping Modern Latvian
[Summary in Lithuanian]

Rasa Gražytė, Nijolė Maskaliūnienė
Translation of Conceptual Metaphor in the Legal Discourse of EU White Papers
[
Summary in Lithuanian]

Pierre Skorov
Translating Literary Irony: Elements for a Practical Framework
[
Summary in Lithuanian]

Rasa Klioštoraitytė, Ieva Mažeikaitė
Apie grožinio teksto vertimo kokybę. A. Baricco romano Šilkas vertimas į lietuvių kalbą
[
Summary in English]

Liucija Černiuvienė, Lina Rimkuvienė
Religinio ir istorinio socialinio konteksto vaidmuo verčiant Jean-Michelio di Falco ir Frédérico Beigbederio knygą Je crois moi non plus. Dialogue entre un eveque et un mecreant
[
Summary in French]

Hans-Harry Drössiger
Zu ausgewählten Äquivalenzproblemen in zweisprachigen Glossaren. Beschreibung – Hypothesen – Lösungsvorschläge
[
Summary in Lithuanian]

Arnaud Parent
On Ambiguity and Incongruity of Terms in Translations of International Treaties
[
Summary in Lithuanian]

Markas Paura
Apie terminą polimorfinis virusas
[
Summary in French]

Galina Kavaliauskienė, Ligija Kaminskienė
Proficiency in Reading, Writing and Translation Skills: ESP Aspect
[
Summary in Lithuanian]

APŽVALGOS, RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Pietro U. Dini, Rasa Klioštoraitytė
Italų literatūra Lietuvoje ir lietuvių literatūra Italijoje: vertimų bibliografija
[Summary in English]