Vertimo studijos 6 (2013)

Vertimo studijos cover

 

Svetlana Carsten
A Different Shade of Shadowing: Source Text to Source Text as Efficient Simultaneous Processing Exercise
[Summary in Lithuanian]

Alina Dailidėnaitė, Julija Volynec
Source Language Interference with Target Language in Conference Interpreting
[Summary in Lithuanian]

Rasa Darbutaitė
Probleminiai eksplikavimo vertime aspektai
[Summary in German]

Ligija Kaminskienė, Nijolė Maskaliūnienė
Neverčiami tekstai vertime
[Summary in English]

Andrejs Veisbergs
Paratexts in Translations of Canonical Texts (the Case of the Bible in Latvian)
[Summary in Lithuanian]

Екатерина Ковалькова
Проблемы лингвистической локализации компьютерных игр на русский язык (на примере игры «Half Life 2»)
[Summary in Lithuanian]

Liucija Černiuvienė, Antanas Dambrauskas
Loginių jungčių vartojimo savitumas prancūzų ir lietuvių kalbų teisės tekstuose: vertimo aspektai
[Summary in French]

Eglė Deltuvaitė, Rasa Klioštoraitytė
Realijų perteikimas C. Collodi Pinokio nuotykių vertime į lietuvių kalbą
[Summary in Italian]

Nijolė Maskaliūnienė, Markas Paura
Kompiuterių virusologijos terminų paradigminiai semantiniai santykiai ir šaltiniai
[Summary in English]

Вячеслав Mлынковский, Ирeна Mишкинене
Особенности официально-делового стиля русского и литовского языков в практике перевода
[Summary in Lithuanian]

APŽVALGOS, RECENZIJOS, ANOTACIJOS

Adriano Cerri
Translating from Lithuanian into Italian: Five Years after Turin 2007
[Summary in Lithuanian]

Dalia Mankauskienė
Vertimo konferencijų metai